انتخاب رنگ در دکوراسیون داخلی

طراحي دکوراسيون داخلي - الگوهاي انتخاب و کاربرد رنگ در دکوراسيون داخلي ساختمان
نخستين نکته اي که بايد به هنگام انتخاب الگوي رنگي مد نظر داشته باشيد، شخصيت خود شماست. ساير سوالات مقدماتي عبارت اند از:
?) چه نوع فعاليتي قرار است در اين مکان انجام گيرد؟
?) چه نوع رنگ هاي طبيعي در اين مکان وجود دارد؟
?) به چه مقدار نور احتياج است؟ اين فضا اساسا مکاني است روشن يا تاريک؟
?) در اين جا اساسا مايل به داشتن فضايي گرم يا سرد هستيد؟
?) آيا در پي ايجاد محيطي برانگيزاننده و شاد يا فضايي ساکت و آرام هستيد؟
?) آيا مايليد فضاي اتاق بزرگ تر يا کوچک تر از اندازه ي واقعي آن به نظر برسد؟
?) شکل اصلي اتاق چيست؟ باريک و طويل يا کوتاه و پهن است؟
?) سقف اتاق بلند است يا کوتاه؟
تصور کنيد مي خواهيد اتاقي را با رنگ هاي قوي، درخشان و انگيزاننده رنگ آميزي نماييد. چنين خصوصياتي معمولا موجب کوچک تر به نظر رسيدن فضاي ظاهري اتاق مي شود. در اينجا، قرمز، سرخابي، نارنجي و زرد اثر دلخواه شما را دارا خواهند بود. اين رنگ ها در اتاقي که فعاليت و جنب و جوش فراواني در آن ها انجام مي پذيرد، بيشترين تأثير ممکن را بر جاي مي گذارند. ممکن است مايل باشيد تمام آشپزخانه يا بخشي از آن را با چنين رنگي بياراييد. اتاق بازي بچه ها و اتاق هاي غذا خوري از ديگر مکان هاي مناسب براي استفاده از چنين رنگ هايي به شمار مي روند.

از سوي ديگر، امکان دارد خواهان محيطي آرام تر و راحت تر و ساکت تر باشيد. رنگ هاي سبز، فيروزه اي، بنفش تيره و آبي فراهم آورنده ي چنين فضايي هستند. ممکن است مايل باشيد از اين رنگ ها در اتاق خواب يا اتاق مطالعه استفاده کنيد. اين چهار رنگ، باعث فزوني انبساط خاطر و وسعت فکر مي شوند.

? سقف ها، ديوارها و کف اتاق ها:

نکته ي بسيار مهمي که لازم است به هنگام طراحي رنگ در دکوراسيون فضاي مورد نظر به خاطر داشت، اين است که رنگ ها معمولا در فضاهاي وسيع، غليظ تر به نظر مي رسند. بهتر است براي سقف ها رنگ روشن تري در مقايسه با ساير بخش هاي اتاق انتخاب کنيد. اين کار خصوصا در شب و نبود منبع نور طبيعي، به حفظ نور کمک مي کند.

رنگ هاي رايج براي سقف ها، عبارتند از سفيد، سفيد مايل به خاکستري يا زرد. با اين حال، در صورتي که مايل باشيد سقف، کوتاه تر از ارتفاع واقعي اش به نظر برسد، مي توانيد از رنگي تيره تر از رنگ ساير بخش هاي اتاق استفاده کنيد. در اتاق هايي که سقف هاي کوتاه تري دارند، مي توان احساس صميميت و خودماني بودن کرد، در حالي که ممکن است سقف هاي خيلي بلند، احساسي از سرکوب شدگي به ما القا کنند و سبب بروز بيماري ترس از فضاهاي تنگ و محصور (Claustrophobic) گردند.

رنگ هاي رايجي که براي ديوارها به کار مي روند، بين رنگ هاي روشن، متوسط و سفيد متغيرند. در اينجا نيز دليل انتخاب چنين رنگ هايي، اين است که بتوان از نور، بيشترين بهره را برد. اما اگر امکان ورود نور زياد به داخل اتاق وجود داشته باشد، به جاي آن ها، از سياه آميخته هاي تيره تر استفاده مي کنند. افزودن نور مصنوعي به اين گونه رنگ آميزي، مي تواند فضايي چشمگير و جالب توجه را خلق نمايد.

رنگ کف اتاق ها، معمولا بين سياه آميخته هايي متوسط و تيره متغير و يا به روشني رنگ ديوارها مي باشد. نکته اي کاربردي که به هنگام انتخاب رنگ کف اتاق ها مد نظر قرار مي گيرد، اين است که چنين رنگ هايي به حد کافي براي نشان ندادن چرک، لک و فرسودگي تيره باشند.در صورتي که مايل به استفاده از رنگ هاي روشن تري هستيد، آن ها را در بخش هايي از ساختمان به کار بريد که حداقل رفت و آمد يا کمترين ميزان نظافت را نياز داشته باشند.