انواع ایزوگام

ايزوگام بر اساس ماده اصلي تشکيل دهنده آن به دو نوع تقسيم مي‌شود:
?. ايزوگام پليمري با استفاده از قير خالص ??-??: عنصر اصلي در اين نوع ايزوگام قير خالص ??-?? بوده و داراي کيفيت بسيار بالايي در مقايسه با ايزوگام دميده است. قير خالص ?? -?? از پالايش نفت خام به دست مي‌آيند. در اثر حرارت دادن نفت خام، بنزين، حلالهاي نفتي، نفت چراغ، نفت گاز و ساير روغنهاي سبک آن در برجهاي تقطير پالايشگاه جدا شده و در گرماي بيش از حدود ??? درجه (در فشار عادي) قير آن به جا مي‌ماند که به صورت جامد يا نيمه جامد است. قيرهاي خالص، با درجه نفوذشان نامگذاري شده‌اند. قير ??/?? در آب‌بندي بام به مصرف مي‌رسد.
مواد مورد نياز جهت ساخت ايزوگام پليمري: قير خالص ??-?? ، پلي آستر، تيشو، لايه آلومينيم ?? الي ?? ميکرون، پلاستيک پشت لايه ايزوگام، پودر تالک، مواد APP درجه ? و ?، پوشال گوني پلاستيکي
جهت توليد اين گونه ايزوگام قير خالص ??-?? و ساير مواد اوليه ذکر شده در جدول يک وارد ميکسر ساخت پليمر مي‌گردد. در ميکسر مواد ذکر شده ميکس و پخته مي‌شود. خروجي ميکسر، مايعي به نام پليمر ايزوگام مي‌باشد. پليمر ايزوگام در دستگاه خط توليد تبديل به لايه ايزوگام مي‌گردد.
?. ايزوگام دميده با استفاده از نفت کوره (مازوت): عنصر اصلي در اين نوع ايزوگام قير دميده است و به نسبت ايزوگام پليمري کيفيت پايين تر و عمر کم تري دارد.
قير دميده: قير دميده از دميدن هواي داغ به مازوت به دست مي‌آيد. در اين فرآيند، هواي داغ با دماي ??? تا ??? درجه سانتي‌گراد توسط لوله‌هاي سوراخ‌دار به محفظه حاوي مازوت دميده مي‌شود. در اثر انجام اين فرآيند، اتم‌هاي هيدروژن موجود در مولکول‌هاي هيدروکربورها، با اکسيژن هوا ترکيب مي‌شود و با تشکيل آب، عمل بسپارش اتفاق مي‌افتد. قير دميده نسبت به قير خالص داراي درجه نفوذ کمتري است، درجه نرمي بيشتري دارد و حساسيت کم تري نسبت به تغييرات دما دارد. اين نوع قير بيشتر در ساختن ورق‌هاي پوشش بام، باتري اتومبيل و اندودکاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علامت اختصاري قير دميده R مي‌باشد. مثلا قير??/?? R به معناي قير دميده با درجه نرمي ?? و درجه نفوذ ?? مي‌باشد.
مواد مورد نياز جهت ساخت ايزوگام دميده:قير دميده، پلي آستر، تيشو، لايه آلومينيم ?? الي ?? ميکرون، پلاستيک پشت لايه ايزوگام، پودر تالک
براي توليد اين نوع ايزگام مازوت وارد برج تقطير شده و پس از عمل بسپارش، تبديل به قير دميده مي‌گردد. لازم به ذکر مي‌باشد که قير دميده توليد شده نياز به افزايش هيچ ماده‌اي ندارد و مستقيما" وارد دستگاه خط توليد ايزوگام مي‌گردد.