ایزوگام

ايزوگام، نام بازرگاني گونه‌اي عايق آماده? ضد نم و رطوبت براي پوشاندن پشت بام، استخر و مانند آن است.[?] ايزوگام پوششي است براي عايق کردن که براي جلوگيري از رخنه و نفوذ آب به‌کار مي‌رود، و از فرآورده‌هاي نفتي بدست مي‌آيد.

پيشينه
عايق بندي رطوبتي ساختمان‌ها که تا چهل سال گذشته به صورت سنتي، با آسفالت و قير گوني انجام مي‌گرفت با پيدايش عايق‌هاي رطوبتي و مزيت‌هاي اين نوع عايق‌ها به تدريج جاي خود را به اين عايق‌ها دادند. امروزه در بيش‌تر ساختمان‌ها چه در مرحله? پي و فونداسيون و چه در ايزولاسيون ديوارها، سرويس‌ها و پشت بام، ايزولاسيون با لايه عايق رطوبتي انجام مي‌گردد.

چيستي و کاربرد
ايزوگام پوشش مقاومي از قير و الياف مصنوعي است که با گرما بر بستر بام چسبانده مي‌شود و از نفوذ آب و رطوبت به محيط زير خود جلوگيري مي‌کند. عمر ايزوگام بطور ميانگين ?? سال است.

ايزوگام پديده‌اي است صنعتي و متکي به دانش، آزمودگي(تجربه) و فناوري در راستاي ايمن سازي سازه‌ها در برابر نم و رطوبت پيش آمده از بارش برف و باران. ايزوگام که گونه‌هاي گوناگوني دارد، پس از گذر از آزمون‌هاي گوناگون، در آزمايشگاه‌هاي کارخانه‌هاي فرآوري، ضريب پايداري‌اش را افزايش خواهند داد.

لايه‌هاي گوناگون
لايه‌هاي گوناگون به ترتيب از رو به کف به شرح زير مي‌باشد:

لايه? پلي‌اتيلن (polyethylene film) يا پودر معدني(mineral powder) يا فويل آلومنيوم (aluminum foil)
بافت (tissue)
پلي‌استر (polyester)
مواد افزودني ويژه
لايه? پلي‌اتيلن (polyethylene film)