تقسیم بندی ایزوگام

تقسيم بندي ايزوگام بر اساس نوع لايه‌هاي به کار رفته (تيشو و پلي آستر):
ايزوگام تک لايه (شامل پلي استر دوخته): اين نوع ايزوگام به نسبت نوع دو لايه ظريف تر و قابليت انعطاف بيشتري را دارد.
ايزوگام دو لايه (شامل تيشو و پلي استر): اين نوع ايزوگام ضخيم تر از نوع تک لايه بوده و داراي استحکام بيشتري مي‌باشد.
تقسيم بندي ايزوگام بر اساس پوشش آلومينيمي روي آن:
ايزوگام با روکش آلومينيم: با توجه به روکش آلومينيمي، اين نوع ايزوگام در جاهايي که در تابش نور مستقيم آفتاب است کاربرد زيادي دارد.
ايزوگام بدون روکش آلومينيم: اين نوع ايزوگام بيشتر جهت عايق کاري سرويس‌هاي بهداشتي، پي و... به کار مي‌رود.