دسته بندیهای ایزوگام

ايزوگام بر اساس ماده اصلي تشکيل دهنده آن به دو نوع تقسيم مي شوند :
1. ايزوگام پليمري با استفاده از قير خالص 70-60 داراي کيفيت بسيار بالايي در مقايسه با ايزوگام دميده مي باشد. عنصر اصلي در اين نوع ايزوگام قير خالص 70-60 مي باشد.
قير خالص 70 -60 از پالايش نفت خام به دست مي‌آيند. در اثر حرارت دادن نفت خام ، بنزين ، حلالهاي نفتي ، نفت چراغ ، نفت گاز و ساير روغنهاي سبك آن در برجهاي تقطير پالايشگاه جدا شده و در گرماي بيش از حدود 380 درجه (در فشار عادي) قير آن به جا مي‌ماند كه به صورت جامد يا نيمه جامد است. قيرهاي خالص، با درجه نفوذشان نامگذاري شده‌اند. قير 60/70 در آب‌بندي بام به مصرف مي‌رسد . قير خالص 70-60 پلي آستر تيشو لايه آلومينيم 14 الي 16 ميکرون پلاستيک پشت لايه ايزوگام پودر تالک مواد APP درجه 1 و 2 پوشال گوني پلاستيکي جهت توليد اين گونه ايزوگام قير خالص 70-60 و ساير مواد اوليه وارد ميکسر ساخت پليمر مي گردد. در ميکسر مواد ذکر شده ميکس و پخته مي شود. خروجي ميکسر، مايعي به نام پليمر ايزوگام مي باشد. پليمر ايزوگام در دستگاه خط توليد تبديل به لايه ايزوگام مي گردد.

2. ايزوگام دميده با استفاده از نفت کوره (مازوت) به نسبت ايزوگام پليمري کيفيت پايين تر و عمر کم تري دارد. عنصر اصلي در اين نوع ايزوگام قير دميده مي باشد. قير دميده : قير دميده از دميدن هواي داغ به مازوت به دست مي‌آيد. در اين فرآيند، هواي داغ با دماي ??? تا ??? درجه سانتي‌گراد توسط لوله‌هاي سوراخ‌دار به محفظه حاوي مازوت دميده مي‌شود. در اثر انجام اين فرآيند، اتم‌هاي هيدروژن موجود در مولکول‌هاي هيدروکربورها، با اکسيژن هوا ترکيب مي‌شود و با تشکيل آب، عمل بسپارش اتفاق مي‌افتد. قير دميده نسبت به قير خالص داراي درجه نفوذ کمتري است، درجه نرمي بيشتري دارد و حساسيت کم تري نسبت به تغييرات دما دارد. اين نوع قير بيشتر در ساختن ورق‌هاي پوشش بام، باتري اتومبيل و اندودکاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علامت اختصاري قير دميده R مي‌باشد. مثلا قير??/?? R به معناي قير دميده با درجه نرمي ?? و درجه نفوذ ?? مي‌باشد.

مواد مورد نياز جهت ساخت ايزوگام دميده
قير دميده پلي آستر تيشو لايه آلومينيم 14 الي 16 ميکرون پلاستيک پشت لايه ايزوگام پودر تالک براي توليد اين نوع ايزگام مازوت وارد برج تقطير شده و پس از عمل بسپارش، تبديل به قير دميده مي گردد. لازم به ذکر مي باشد که قير دميده توليد شده نياز به افزايش هيچ ماده اي ندارد و مستقيما" وارد دستگاه خط توليد ايزوگام مي گردد.

ايزوگام بر اساس نوع لايه هاي به کار رفته (تيشو و پلي آستر) به دو دسته تقسيم مي شود :
1. ايزوگام تک لايه ( شامل پلي استر دوخته( اين نوع ايزوگام به نسبت نوع دو لايه ظريف تر و قابليت انعطاف بيشتري را دارد.
2. ايزوگام دو لايه (شامل تيشو و پلي استر) اين نوع ايزوگام ضخيم تر از نوع تک لايه بوده و داراي استحکام بيشتري مي باشد.

ايزوگام بر اساس پوشش آلومينيمي روي آن به دو دسته تقسيم مي شود :
1. ايزوگام با روکش آلومينيم با توجه به روکش آلومينيمي، اين نوع ايزوگام در جاهايي که در تابش نور مستقيم آفتاب است کاربرد زيادي دارد .
2. ايزوگام بدون روکش آلومينيم اين نوع ايزوگام بيشتر جهت عايق کاري سرويس هاي بهداشتي، پي و ... به کار مي رود .

طبق استاندارد ايران اين عايقها به دو دسته تقسيم مي شوند :
1. عايقهاي رطوبتي پيش ساخته مخصوص پي ساختمان ( عايق پي )
2. عايقهاي رطوبتي پيش ساخته مخصوص سطوح خارجي ، بدنه استخر و تونلها ( عايق بام )