دستگاه خرپای تیرچه چیست

دستگاهی است که فرایند ساخت خرپای تیرچه را مکانیزه می کند.
ویژگی های دستگاه خرپای تیرچه
1- تولید تیرچه استاندارد با قابلیت تنظیم ارتفاع
2- سرعت تولید بالای خرپای تیرچه
3- کنترل کامل دستگاه خرپای تیرچه با PLC
4- قابلیت کشش میلگرد
5- قابلیت صاف کردن میلگرد
6- قابلیت برش میلگرد در هر سایز
7- قابلیت جوش مقاومتی و تست جوش جهت اطمینان
8- قابل برنامه ریزی برای تولید تیرچه با عرض دلخواه و به تعداد دلخواه