ساختار یک آلاچیق

يک آلاچيق چوبي بايد ساختار سبکي داشته باشد (يعني تيرکهاي چوبي استفاده نشود و چوبهاي سبک استفاده شود).

در هنگام کشيدن نقشه ي يک آلاچيق چوبي، بهتر است آنرا کوچکتر تصور کنيد. يک آلاچيق چوبي بايد هميشه با ديوار نصفه جمع و جور و کوچکتر از فضاهاي مرتبط اطرافش به خصوص در قياس با خانه باشد. قرار نيست به عنوان يک انبار در حياط استفاده شود. اگر فضاي آن خيلي بزرگ باشد، بيشترشبيه خانه تابستاني (بهار خواب) مي شود که به طور کلي مقوله ديگري است.
مرز فضاي جدا کننده ي بين يک آلاچيق چوبي و يک سايبان باغچه اي در اين است که سايبان هاي باغچه اي دکوري و تزئيني، شايد در خيلي جهات شبيه آلاچيق ها باشند اما در طراحي چنين سايبان هايي در مقايسه با آلاچيق چوبي بيشتر خود سايبان در نظر گرفته مي شود تا فضايي دلپذير براي نشستن به عنوان عامل اوليه در طراحي آلاچيق چوبي.

در انتها بايد گفت يک آلاچيق چوبي مي تواند به صورت دائمي بنا شود و يا قابل باز کردن براي نقل مکان.
منبع: سورن چوب