ساختمانهای برتر معماری سبز

مرکز علوم دادگاهی فیلادلفیا

این مرکز که هم مرکز پزشک قانونی و هم پروژه ای طرح سبز می باشد برای اداره پلیس طراحی شده است.این محل دارای مکانی های مانند یک محل برای میدان تیر اندازی و واحد صحنه سازی جرم برای جمع آوری اسناد و مدارک می‌باشد.از جمله ویژگی های پایدار این ساختمان تفکیک فضاها و هزینه برای ایجاد تهویه طبیعی فضاها و امکان دسترسی اولیه خارج از آزمایشگاها به تمام تاسیسات و سیستم های مکانیکی کاشت محوطه با استفاده از آب باران و کاهش ورود آب به فاضلاب شهری می باشد.
بازسازیMotherhouse مونرو

ساختمان قبلی این مکان برای زندگی خوابگاهی خواهران بوده که در طراحی جدید آن برای رسیدن به اهداف حفاظت و پایداری و با دخالت نورطبیعی چشم اندازه ها وتهویه طبیعی طراحی نمودند تمامی آب دوس و روشیها برای استفاده مجد درسیفون دستشویی جمع آوری میشود
مدرسه پرستاری و مرکز دانشجویی دانشگاه علوم بهداشتی تگزاسهوستون

چهار نمای مجموعه و پشت بام از روش بی نظیر برای جذب نورروز و دفع گرمای ناخواسته استفاده شده است این ساختمان توانایی اینکه تا 41 درصد انرژی کمتر از ساختمان مانند خود مصرف میکند.در طراحی داخلی این ساختمان از آجر چوب سرو و پانلهای آلومینیومی تجدید پذیر و فولاد و سازه ای بتنی می‌باشد در این ساختمان حتی از مصالح ساختمانی زائد آن حین تخریب و ساخت بنا نیز می توان استفاده نمود
آپارتمان‌های چارلز دیوید کیلینگ

از مشخصات این بنا این که انتشار کربن را به حداقل می رساند با تبدیل انرژی گرمایی در داخل آپارتمان فشار هوا کنترل و هوای سالم در فضای داخلی منتشر خواهد شد.
مرکز آموزشEHDD

95 درصد از انرژی مصرفی این مرکز آموزشی توسط منابع طبیعی تامین میگردد که این عمل باعث میشود که هم عمر ساختمان افزایش یابد هم از انتشار گازهای دی اکسید کربن جلوگیری میکند کلیه پنلهای خورشیدی و توربین های بادی در ساختمان با توجه به شرایط زیست محیطی مورد توجه قرار میگیرد.
آپارتمان‌های لوکس مِریت

یکی از اقدامات مهم در احداث این ساختمان وجود سیستم های تولید انرژی تجدید پذیر می باشد این آپارتمان به دلیل استفاده از سیستم های حرارت خورشیدی و فتوولتائیک به عنوان برترین آپارتمان سبز منطقه مورد توجه قرار گرفته است.
نتیجه گیری