سخني درباره آلاچيق و پرگولا

درخت، گياه و هر آن چه در خود سبزينه دارد و رنگ و بوي زندگي را در خود پرورش مي دهد و به ديگران پيش كش مي كند، از نخستين روز زندگي زميني، همراه آدم بوده و هست. شايد پس از آدم هم همچنان پايدار بماند؛ به شرطي كه آدميان نسل آن ها را همانند ديگر پديده ها به نابودي نكشاند. اما خوشبختانه در ذات آدم قابليتي نهفته وجود دارد كه گياه را نمي تواند به فراموشي بسپارد يا نديده بينگارد. گويي اين پديده زيبا و بي همتا بخشي از وجود و پيكره آدم است كه هر جا مي رود تلاش مي كند او را با خود ببرد، حتي اگر در خواب و خيالش باشد. همه ي ما گواه اين مدعا هستيم كه هر جا آدم هست، اين سبزي زندگي آفرين هم هست. حتي اگر مكان و زمان به گونه اي باشد كه نشود، آدم نمونه ساختگيش را با لاستيك و پلاستيك مي سازد و همراه و همدم خود مي نمايد. باري از اين بازگويي هنر آدمي كه بگذريم و وارد گله و شكايت نشويم كه آدم چه بر سر جنگل ها مي آورد ( آن هم در هر ثانيه يك هكتار )، وارد مبحثي مي شويم كه اين مقاله به مناسبت آن نگاشته مي شود.

پيشتر آمد كه آدمي هر کجا که برود، يا بايد آن جا سرسبز و پوشيده از درخت و گياه باشد يا اگر نبود خود دست به كار شده و مي سازد هر آن چه را كه اين سرسبزي و زيبايي زندگي ساز را به همراه مي آورد. از گذشته هاي دور تاكنون و با شواهد تاريخي كه در دست هست و نمونه هايش را ديده و يا شنيده ايم، آدمي هميشه تلاش نموده چوب را بخشي از زندگي خود قرار دهد. با وجود آن كه اين همه از عناصر شيميايي كشف كرده و ساخته ، باز هم نمي تواند از چوب دل بكند. تا اندازه اي كه نيمي از بايسته هاي زندگيش را چوب و سازه هاي چوبي تشكيل مي دهد.

زندگي پيشرفته امروز، كه همراه شده با فن آوري هاي صنعتي و سازه هاي برگرفته از آن، اجازه و سليقه داشتن خانه هاي چوبي را از آدم گرفته است؛ در نتيجه همراهي ناگسستني آدم و چوب، به شكل هاي ديگري ادامه يافته است؛ كه نمونه اش آلاچيق و پرگولا و ديگر سازه هاي چوبي ست كه زندگي درون خانه هاي چوبي را براي آدمي همانند سازي مي كنند. آلاچيق گونه اي از سازه هاي چوبي است كه تنها تفاوتش با خانه چوبي، تك كاربري بودن آن است، و گرنه هر چه آن دارد اين نيز به همراه مي آورد؛ صفا ، صميميت ، مهرباني ، حس با هم بودن و از همه مهم تر، آرامشي كه در جنگل و كلبه هايش و خانه درختي ها كه درون آدم را روشن مي كند به قلب آدم وارد شده و ضربانش را با خود هماهنگ و روان مي نمايد. آلاچيق به دليل داشتن اندازه ي قابل تغيير و هماهنگ با حياط خانه ها و يا پشت بام ها ، فرآورده اي ست كه مي تواند دل هر آدم مشكل پسندي را به دست بياورد . اين سازه به دو صورت پيش ساخته و سفارشي براي ارائه به مشتريان گرامي فراهم شده تا هر كدام را كه بيش تر دلبري مي كند و باب طبع ايراني مشكل پسند است در اختيار شما هم ميهنان گرامي قرار دهيم. آلاچيق

پرگولا با اين كه نامي بيگانه است و تازه وارد زبان روزمره مردم شده اما در ايران پيشينه ايي بلند به اندازه ي خود ايران دارد و در هر نقطه از ايران به شكلي و نامي به كار برده مي شده است. رواق ، پرچين ، داربست ، سايبان و ... . از پرگولا بيش تر در ورودي هاي خانه ها ، باغ ها ، ييلاق ها ، اداره ها و كاخ ها و جاهايي كه براي زيبا سازي مكان خود ارزش قائل بودند ، بهره برداري مي گرديد . كه افزون بر جنبه نماسازي و نمايشي آن در تابستان و فصول گرم براي نشست هاي دور همي پسين گاهي و شبانگاهي كاربرد دارد ...
منبع: سورن چوب