مدلهای مختلف درب ها

چهارگوش،بیضی،درب های آسان باز شو.ولی استاندارد در بندی قوطی های کنسرو به صورت مضاعف است.

از جمله نکات مهم در دربندی:

کاور و لایه ای که روی قوطی قرار می گیرد،زیرا بیشتر مواد کنسروی مایع است و مایع نیز بسیار نشت پذیر است .


هواگیری:

برای خروج هوای سر قوطی ها از روشهای مختلفی از جمله:
بخار یا حرارت حدود 90 درجه سانتی گراد استفاده می کنند و زمان لازم برای این کار 5-3 دقیقه است.

اندازه گیری درزهای قوطی:

مهمترین وظیفه آزمایشگاه است ،زیرا اگر قوطی ها درست دربندب نشده باشند کلیه زحمات و مخارج از بین رفته و در صورت راه یافتن فراورده به بازار شهرت کارخانه در خطر افتاده،جمع آوری و از بین برد آنه کار بسیار مشکل و پر خرجی است سزاوار است که هر یک از دستگاههای دربندی توسط کارگری که تجربه کافی در این کار دارد سرپرستی شده و به محض مشاهده اشکالی دستگاه را برای تنظیم متوقف کند. درزگیرها دارای انواع متعددی هستند که یک نوع آن درزگیر چسبی دربندی سرد نام دارد و برای بسته های مصولات حساس در برابر گرما به کار می رود مثل: شکلات بستنی،بیسکویت با روکش شکلات که در این روش به کمک دست عمل دوخت انجام میگیرد.

اندازه گیری های مهم عبارت اند از :

طول درز،عمق درز،قطر درز و درصد روی هم آیی درزها،درجه چین خوردگی.