مقررات کار با جرثقیل

1- شرائط اپراتور جرثقيل
اپراتور جرثقيل بايستي حداقل شرايط ذيل را داشته باشد:
1-1- سن بالاي 18 سال
1-2- سلامت جسماني به تاييد پزشك و واحد ايمني
1-3- گواهينامه ويژه و پايه يكم
1-4- آموزش عمومي و تخصصي در اين زمينه

2-­ تجهيزات جرثقيل :
جرثقيل ها بايستي حتماً مجهز به لوازم ذيل باشند:
2-1- چارت و نمودار توان كاري جرثقيل
2-2- آلارم شنيداري و فوري به هنگام حركت رو به عقب و swing
2-3- نشانگر زاويه بوم
2-4- آلارم اتوماتيك معرف ظرفيت ايمن جرثقيل ( صوتي و نوري )
2-5- ضامن ايمني روي قلاب