چگونه سبک دکوراسیون خود را بیابید؟

طراحي دکوراسيون داخلي- ابتدا چگونگي سبکها را در دنياي امروز بررسي مي کنيم، و سپس راه هايي که اشاره به سبک خودتان که با ترکيب تناسب دارد را جست و جو مي کنيم. سبک هاي زيادي وجود دارد اما من فقط تعدادي از مهمترين آنها را در اينجا آورده ام که به شما اين امکان را مي دهد تا طراحي که در آن راحت هستيد را پيدا کنيد.

معاصر
سبک معاصر با سبک مدرن اغلب اشتباه گرفته مي شود که اينکار درست نيست. دکوراسيون معاصر درباره ي همين جا وزمان حال است. اين سبک به اين صورت توصيف مي شود: خط هاي تميز،تاکيد بر خط ها و شکل، رنگ ها ي خنثي، فضاهاي باز و نور طبيعي . اينها مثال هايي از سبک معاصربود.

سنتي
دکوراسيون به سبک سنتي با راحتي، مبل هايي که به صورت گرد چيده شده است، ظرافت، چيدمان متقارن، توجه به کارهاي چوبي تعريف مي شود. سبک سنتي کلاسيک با تصاويري از سبک قديمي انگليسي، چوب روغن خورده سياه، پرده هاي سنگين و بلند و فرش هاي ايراني تداعي مي شود. سبک سنتي جديد کمي متفاوت است. سبک سنتي جديد راحت و کلاسيک است اما به کمي تفريح و دخالت هاي جوانانه اجازه مي دهد.

انتقالي
اگر سبک معاصر و سنتي با يکديگر ازدواج کنند و صاحب فرزند شوند اسم آن انتقالي مي شود. سبک انتقالي حد واسطي از راحتي و گرماي سبک سنتي و تميزي و خوبي سبک معاصر است. اين سبک معمولا داراي اثاثي با سبک معاصر که با وسايل چوبي و فلز مصنوعي ترکيب شده اند، است.

کلبه
سبک دکوراسيون کلبه روشن، با روح، خصوصي و معمولي است. در زير چتر اين سبک : روستا، خانه ي روستايي، ساحلي، دهاتي، دهاتي فرانسوي، سبک کهنه و مدرن يا حتي با صرفه وجود دارد. هر کدام از اين سبک ها جلوه ي خاص خود را دارند اما به صورت کلي داراي وجه هاي مشترک نيز هستند. سبک کلبه گچ بري هاي نسبتا کمي مانند ديوارهاي چوبي، صندوق دست دوم و مبلمان رنگ شده ، دارد. به نظر مي رسد که با بودجه ي کم مي توان اين سبک را پياده کرد.

الکتريکي
اين سبک دکوراسيون ترکيبي از چند دوره و گرايش هاي زماني است. اين سبک پيچيده اي است و به راحتي نمي توان توصيفش کرد. گاهي اوقات سبک غيرمتعارف و مراکشي در اين سبک قرار مي گيرند- شايد به خاطر اين است که اين سبک گاهي اوقات مجموعه سوغاتي هاي مربوط به سفر را نيز در بر مي گيرد. سبک الکتريکي مي تواند بسيار زيبا و يا بسيار زشت شود اين موضوع به چگونگي طراحي مربوط مي شود. در اينجا ما چند مثال از راه هاي انجام درست اين نوع طراحي را داريم.