کولر گازی اینورتر در چه زمان مناسب است

کولر گازی اینورتر(Inverter Air Conditioner)

از اینورتر برای کنترل سرعت کمپرسور دستگاه برای تنظیم حرارت استفاده می شود.

درنقطه مقابل کولرهای گازی قدیمی برای تنظیم دمای محیط را با استفاده از کمپرسورهایی که وقتی که روشن می شوند با تمام توان کار می کنند استفاده می کنند.

کولرهای گازی مجهز به اینورتر دارای فرکانس متغیر برای کنترل سرعت موتور می باشند و بنابراین می توانند خروجی کمپرسور و سرمایش را کنترل کنند.

محرک فرکانس متغیر از ریکتیفایر برای تبدیل جریان متناوب ورودی به جریان مستقیم استفاده می کند و پس از آن از pulse-width modulation در یم اینورتر الکتریکی برای تولید جریان مناوب با فرکانس دلخواه استفاده می کند.

سرعت کمپرسور وابسته به فرکانس جریان متناوب می باشد.

از میکرو کنترل برای کنترل دمای مورد نیاز در محیط و تنظیم فرکانس لازم برای کمپرسوراستفاده می شود

تبدیل جریان متناوب به مستقیم و دوباره از جریان مستقیم به متناوب باعث هدر رفتن 4 تا 6 درصد انرژی می شود.
حذف فرآیند خاموش و روشن شدن بازدهی و طول عمر اجزا و قطعات کولر گازی اینورتر را افزایش می دهد و همچنین جریان زیادی را که کولر گازی در هنگام روشن شدن کمپرسور نیاز دارد را از بین می برد.
در مجموع این فرآیند طول عمر کولر گازی اینورتر را بالا برده و مصرف برق را کاهش می دهد و همچنین دستگاه بیرونی کولر گازی اینورتر کم صدا تر از دستگاه های قدیمی می باشد.

کولر گازی اینورتر بطور متوسط باعث کاهش30 تا 50 درصد در مصرف انرژی الکتریکی می شوند (در صورت رعایت شرایط لازم)
100 درصد کولر های گازی ژاپن از تکنولوژی کمپرسورهای اینورتر جریان متناوب استفاده می کند._(در حال حاضر در ایران موجود نیست)
البته هزینه اولیه خرید و راه اندازی کولر گازی اینورتر بالاتر از دستگاه های معمولی است که با هزینه برق مصرفی پس از مدتی متناسب می شود و بطور معمول دوره بازگشت این هزینه متناسب با نحوه استفاده چیزی نزدیک به 2 سال می باشد.